Ξένες Γλώσσες

Στο Κέντρο μας διδάσκονται Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή (από 6 έως 9 σπουδαστές) και ομοιογενή.

Για να αποκτήσουν τα παιδιά μία πιο ομαλή επαφή με την γλώσσα προτείνεται να ξεκινήσουν με τα pre-junior τμήματά μας, ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές Α΄ ή Β΄ Δημοτικού. Σε αυτήν την χρονιά τα παιδιά γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα μέσα από εξαιρετικής ποιότητας βιβλία σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό διαδραστικό πίνακα, μέσα από διάλογο, τραγούδια, δημιουργικό παιχνίδι και ζωγραφική. Από την πρώτη επαφή καταφέρνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά και να είναι έτοιμα να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.

Επίπεδο Διάρκεια
Pre-Junior 8 μήνες
Junior 8 μήνες
Preliminary 8 μήνες
Senior A 9 μήνες
Senior B 9 μήνες
Senior C 9 μήνες
Upper Intermediate / Pre-Lower 9 μήνες
Lower (Β2) 9 μήνες
Proficiency (C2) 18 μήνες

Κάποιοι από τους μαθητές μας οι οποίοι παρακολουθούν καλοκαιρινά μαθήματα ή έχουν έφεση στην ξένη γλώσσα μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο νωρίτερα από την τάξη που αναφέρεται εδώ.

Το πότε ακριβώς θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις οι μαθητές εξαρτάται από την επίδοσή τους σε δοκιμαστικά τεστ που διενεργούνται στο κέντρο μας.

Παρέχουμε ειδικά μαθήματα

 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες για όλα τα επίπεδα.
 • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ως προαπαιτούμενο τα Αγγλικά.
 • Εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα.
 • Επιπλέον βοηθητικά μαθήματα για αδύνατους μαθητές.

Τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως και κάθε δεύτερη ξένη γλώσσα, συνήθως προτείνουμε στους γονείς να την εντάξουν στο πρόγραμμα των παιδιών τους στην Ε΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πανεύκολα, κατέχουν καλά την μητρική τους γλώσσα και έχουν ήδη λάβει μια γενική γνώση των αγγλικών.

Για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας μην έχετε ως μοναδικό κριτήριο τι γλώσσα που θα κάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αφήστε τα να πάρουν πρωτοβουλία. Το προσωπικό κίνητρο είναι πάντα η μεγαλύτερη και η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη. Εμείς μπορούμε να σας συμβουλέψουμε.

Επίπεδο Διάρκεια
Α1 18 μήνες
Α2 9 μήνες
Β1 16 μήνες
Β2 16 μήνες

Κάποιοι από τους μαθητές μας οι οποίοι παρακολουθούν καλοκαιρινά μαθήματα ή έχουν έφεση στην ξένη γλώσσα μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο νωρίτερα από την τάξη που αναφέρεται εδώ.

Το πότε ακριβώς θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις οι μαθητές εξαρτάται από την επίδοσή τους σε δοκιμαστικά τεστ που διενεργούνται στο κέντρο μας.

Παρέχουμε ειδικά μαθήματα

 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες για όλα τα επίπεδα.
 • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ως ειδικό μάθημα τα Γερμανικά.
 • Εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα.
 • Επιπλέον βοηθητικά μαθήματα για αδύνατους μαθητές.

Τα γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως και κάθε δεύτερη ξένη γλώσσα, συνήθως προτείνουμε στους γονείς να την εντάξουν στο πρόγραμμα των παιδιών τους στην Ε΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πανεύκολα, κατέχουν καλά την μητρική τους γλώσσα και έχουν ήδη λάβει μια γενική γνώση των αγγλικών.

Για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας μην έχετε ως μοναδικό κριτήριο τι γλώσσα που θα κάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αφήστε τα να πάρουν πρωτοβουλία. Το προσωπικό κίνητρο είναι πάντα η μεγαλύτερη και η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη. Εμείς μπορούμε να σας συμβουλέψουμε.

Επίπεδο Διάρκεια
Α1 18 μήνες
Α2 9 μήνες
Β1 16 μήνες
Β2 16 μήνες

Κάποιοι από τους μαθητές μας οι οποίοι παρακολουθούν καλοκαιρινά μαθήματα ή έχουν έφεση στην ξένη γλώσσα μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο νωρίτερα από την τάξη που αναφέρεται εδώ.

Το πότε ακριβώς θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις οι μαθητές εξαρτάται από την επίδοσή τους σε δοκιμαστικά τεστ που διενεργούνται στο κέντρο μας.

Παρέχουμε ειδικά μαθήματα

 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες για όλα τα επίπεδα.
 • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ως ειδικό μάθημα τα Γαλλικά.
 • Εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα.
 • Επιπλέον βοηθητικά μαθήματα για αδύνατους μαθητές.

Παιδιά και ενήλικες μπορούν να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας στο Κέντρο μας την Ισπανική Γλώσσα.

Επίπεδο Διάρκεια
Α1 18 μήνες
Α2 9 μήνες
Β1 16 μήνες
Β2 16 μήνες

Το πότε ακριβώς θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις οι μαθητές εξαρτάται από την επίδοσή τους σε δοκιμαστικά τεστ που διενεργούνται στο κέντρο μας.

Παρέχουμε ειδικά μαθήματα

 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες για όλα τα επίπεδα.
 • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ως ειδικό μάθημα τα Ισπανικά.

Παιδιά και ενήλικες μπορούν να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας στο Κέντρο μας την Ιταλική Γλώσσα.

Επίπεδο Διάρκεια
Α1 18 μήνες
Α2 9 μήνες
Β1 16 μήνες
Β2 16 μήνες

Το πότε ακριβώς θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις οι μαθητές εξαρτάται από την επίδοσή τους σε δοκιμαστικά τεστ που διενεργούνται στο κέντρο μας.

Παρέχουμε ειδικά μαθήματα

 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες για όλα τα επίπεδα.
 • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν ως ειδικό μάθημα τα Ιταλικά.