Επιτυχίες

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2023

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2023 1000 1000 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες! 97% Επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών – 123/127 Σπουδαστές μας πέτυχαν στις εξετάσεις.

Επιτυχίες στις εξετάσεις πτυχίων Αγγλικών

Επιτυχίες στις εξετάσεις πτυχίων Αγγλικών 828 1459 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια σε όλους για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πτυχίων Αγγλικών. 48/49 Πέρασαν!!!  

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2022

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2022 1080 1080 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες! 95% Επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών – 120/126 Σπουδαστές μας πέτυχαν στις εξετάσεις.

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2021

Επιτυχόντες Axon Μαρκόπουλο 2021 2102 2000 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες! 95% Επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών – 116/118 Σπουδαστές μας πέτυχαν στις εξετάσεις.

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2020

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2020 2102 2000 AXON Markopoulo

93% Επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών! 79/85 Σπουδαστές μας πέρασαν στις εξετάσεις και περιμένουμε ακόμα αποτελέσματα για 20 σπουδαστές που έδωσαν αργότερα λόγω Covid-19. Συγχαρητήρια σε όλους!!!

100% Επιτυχία ECCE & ECPE

100% Επιτυχία ECCE & ECPE 150 150 AXON Markopoulo

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2019

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2019 1500 1800 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες! 93% Επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών – 94/101 Σπουδαστές μας πέτυχαν στις εξετάσεις.

ECCE / ECPE 2019

ECCE / ECPE 2019 150 150 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια! 19 από τους 21 σπουδαστές μας πέρασαν στις εξετάσεις Michigan ECPE (C2)!

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2018

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2018 1200 1373 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες!

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2017

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2017 2516 1811 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας και εις ανώτερα!

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2016

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2016 2516 2015 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας και εις ανώτερα!

ECCE / ECPE επιτυχόντες Μαΐου ’16

ECCE / ECPE επιτυχόντες Μαΐου ’16 600 600 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας για τις αριστες επιδόσεις στα πτυχία των Αγγλικών ECCE (lower) & ECPE (Proficiency) στην εξεταστική του Μαΐου! Συνολικά πέρασαν 32 από τους 34 σπουδαστές μας!!

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2015

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2015 2516 2291 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες!

Επιτυχόντες Αγγλικών 2014-15

Επιτυχόντες Αγγλικών 2014-15 849 563 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας για τις πολύ καλές επιδόσεις στα πτυχία των Αγγλικών ECCE & ECPE για τη σχολική χρονιά που μας πέρασε! Συνολικά πέρασαν 37 από τους 40 σπουδαστές…

Επιτυχόντες Αxon Μαρκοπούλου 2014

Επιτυχόντες Αxon Μαρκοπούλου 2014 2102 2236 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας! Πάντα επιτυχίες! 100% Επιτυχία στα Αγγλικά & 95% Επιτυχία στις υπόλοιπες Ξένες Γλώσσες στις εξετάσεις πτυχίων της προηγούμενης σχολικής χρονιάς!