Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2017

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2017

Επιτυχόντες Axon Μαρκοπούλου 2017 2516 1811 AXON Markopoulo

Συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας και εις ανώτερα!

96% επιτυχία σε όλα τα πτυχία Ξένων Γλωσσών – 50/52 Σπουδαστές μας πέτυχαν στις εξετάσεις την προηγούμενη σχολική χρονιά!