Εξετάσεις προσομοίωσης για τους μαθητές μας

Εξετάσεις προσομοίωσης για τους μαθητές μας

Εξετάσεις προσομοίωσης για τους μαθητές μας 224 224 AXON Markopoulo

Εξετάσεις προσομοίωσης

Οι μαθητές του σχολείου μας AXON ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, που φοιτούν σε τμήματα τα οποία στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς οδηγούν σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου, υποβάλλονται επανειλημμένα σε ρεαλιστικό περιβάλλον εξετάσεων, αντίστοιχο με αυτό που θα συναντήσουν για την απόκτηση του πτυχίου. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και απαλλάσσονται από το άγχος των εξετάσεων. Οι εξετάσεις προσομοίωσης οργανώνονται εκτός των ωρών της κανονικής διδασκαλίας και η παροχή αυτή προσφέρεται στους μαθητές μας δωρεάν.