Δωρεάν Webinars από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για τους υποψήφιούς μας

Δωρεάν Webinars από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για τους υποψήφιούς μας

Δωρεάν Webinars από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για τους υποψήφιούς μας 1600 1032 AXON Markopoulo

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης παρέχει στο AXON ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για τις εξεταστικές δραστηριότητες στους υποψήφιούς μας. Αυτή η δραστηριότητα προσφέρεται πριν την κάθε εξεταστική περίοδο εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προετοιμάζει πιο αποτελεσματικά τους υποψήφιους για τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνει.

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής των μαθητών μας;

  • Θα εξοικειωθούν έγκαιρα με τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων.
  • Θα λάβουν καθοδήγηση και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους με μέλη της ομάδας ακαδημαϊκής υποστήριξης της HAU.
  • Θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.